Trnjine

Često sam od majke slušala priču o tome kako je, kad je bila mlada, u ovim jesenjim mesecima uživala u ukusu sitnog, crnog, bobičastog voća, koje rađa na trnovitom žbunu uz prugu i puteve. Volela sam da je zamišljam tako srećnu i mladu, kako se sladi u trenucima ukradenim od posla. Danas sam se, sa …

Popustljiv vs. strpljiv

Uvažavanje dečjih prava često je pogrešno shvaćeno kao ravnopravnost dece i odraslih u procesu donošenja odluka. Otuda i kritika da poštovanje i uvažavanje dečjih prava vodi popustljivosti i stvaranju „raspuštenih“ generacija i da je potrebno vratiti se starim modelima vaspitanja u kome se insistiralo na strogosti odraslog i poslušnosti dece, a kazna i strah od …

O dijagnozi

„Tu veliku obeshrabrenost pred životom, moja majka je doživljavala svakog dana. Ponekad bi to potrajalo, nekad iščezlo zajedno s noći. Imala sam tu sreću da mi je majka prožeta tako čistim očajanjem da čak ni životna sreća, ma kako da je bila snažna, ponekad nije uspevala da je od toga potpuno otrgne. Neću nikad saznati …