6/3=6

U našoj porodici niko nije imao muke sa matematikom, svima je uvek sve bilo jasno.

I tako, jednom, kad je moj sin počeo u školi da uči množenje i deljenje, pozove me da pogledam kako je uradio domaći. Gledam, ne verujem:

6/3=6

“Ovde si pogrešio, samo to ispravi.”

Pogleda: “Nisam pogrešio.”

“Kako to misliš, 6 podeljeno sa 3 je 6?”

Trebalo mi je malo vremena da shvatim da misli ozbiljno, i već blago iznervirana, kažem:

“Dobro, imaš šest bombona, nas je troje, koliko će ko dobiti?”

“Svako po dve.”

“Pa, koliko je 6 podeljeno sa 3?”

“Šest.”

“????!!!!”

“Ali, mama, to je i dalje šest, samo na tri mesta po dva.”

Blago je reći da je iz temelja uzdrmao moje razumevanje matematike. Tačnije, odbacio je moju misao od bombona ka univerzumu.

A, baš tu, na toj tanušnoj liniji na kojoj se spajaju naivnost i filozofsko promišljanje, leži mogućnost razumevanja sveta.

Jedan je uvek Jedan, na koliko god ga delova podelio.