Vaspitanje

Popustljiv vs. strpljiv

Uvažavanje dečjih prava često je pogrešno shvaćeno kao ravnopravnost dece i odraslih u procesu donošenja odluka. Otuda i kritika da poštovanje i uvažavanje dečjih prava vodi popustljivosti i stvaranju „raspuštenih“ generacija i da je potrebno vratiti se starim modelima vaspitanja u kome se insistiralo na strogosti odraslog i poslušnosti dece, a kazna i strah od …

Moja ćerka

Pesma „Moja ćerka“ divno me je zbunila pri prvom čitanju. Osetila sam se uhvaćenom između dva naspramna ogledala, ne znajući ko sam ja, a šta je moj odraz. Jesam li ja ova mama koja piše? Ili ova ćerka kojoj se majka obraća? Jesu li mene izneverili, ili se plašim da ne izneverim? Koja će žena …