Psihoterapija

O dijagnozi

„Tu veliku obeshrabrenost pred životom, moja majka je doživljavala svakog dana. Ponekad bi to potrajalo, nekad iščezlo zajedno s noći. Imala sam tu sreću da mi je majka prožeta tako čistim očajanjem da čak ni životna sreća, ma kako da je bila snažna, ponekad nije uspevala da je od toga potpuno otrgne. Neću nikad saznati …